i.a.b

41 tekstów – auto­rem jest i.a.b.

dra­mat ko­jarzy nam się z ka­tas­trofą. za­pomi­namy, że możemy go jeszcze podzielić na ko­medię i tragedię. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 lutego 2011, 23:17

jeśli Miłość przyszła tak szyb­ko, myślisz że Niena­wiść będzie zwlekała? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 stycznia 2011, 18:17

osiem­nas­tka jest tyl­ko raz w życiu
stud­niówka - je­dyna ta­ka noc
ślub - wyjątko­wy, niepow­tarzal­ny dzień

żad­na chwi­la nie pow­tarza się w życiu, każdy dzień in­ny z osob­na. więc o co ty­le szumu? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 grudnia 2010, 21:42

niektórzy do­rośli po­win­ni w końcu dorosnąć 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 grudnia 2010, 20:16

nie ma złych py­tań. ani złych od­po­wie­dzi.
są tyl­ko ta­kie nieprzewidziane. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 grudnia 2010, 22:41

wo­le, żeby mieli mi za złe, że się zmieniłam, niż mieli­by mieć pre­ten­sje, że się w ogóle nie zmieniłam 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 listopada 2010, 17:46

a stąd już blis­ko do bram piekieł... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 listopada 2010, 22:20

da­ruj­my so­bie zbędne słowa: zno­wu schrza­niłaś, dziewczyno... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 listopada 2010, 00:15

- a jak to wszys­tko okaże się snem? i za­raz się obudzisz?
- wstanę, założę te dziura­we jean­sy, wsta­wię wodę i wyjdę. znajdę go i zap­roszę na her­batę. i na cias­tka z marmoladą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 listopada 2010, 22:01

byłam tam. ale tyl­ko na chwilę... bo wszys­tko wy­dawało się ta­kie piękne, dopóki nie spoj­rzałam, że Ciebie tam nie ma. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 listopada 2010, 22:47
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

i.a.b

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność